Säkra konferenser i Coronatider

Detta gör vi för att öka tryggheten för våra kunder

Konferenser och företagsmöten räknas som slutna sällskap och kan därmed vara fler än 50 personer. Restriktioner finns endast på allmänna sammankomster.

Vi ställer krav på våra leverantörer för att minska smittspridningen av COVID-19 och kräver att nedan åtgärder genomförs för framtida bokningar:

 • Vi bokar stora och luftiga lokaler för alla möten för möblering om max 1 person per bord (avstånd 1,5 m).
 • Vi styr serveringstider för att separera grupper och tagit bort bufféer för att minska risker för smittspridning.
 • Vi säkerställer att anläggningarna har förstärkt sina städrutiner för toaletter, kök och gemensamma utrymmen, konferenslokaler och hotellrum.
 • Vi säkerställer noga att varje grupp håller sina tider för måltider så att inte för många personer vistas i allmänna utrymmen.
 • Vi säkerställer att alla anläggningar har tillgång till handsprit på toaletter, reception, restaurang mm.
 • Vi är noga med att påpeka att alla anläggningar ser till att endast personal som är friska är på anläggningarna.
 • Vi är noga med att meddela våra kunder att alla deltagare är friska vid tidpunkten för mötet.

Vi är måna om att ha en nära dialog med dig som kund för att planera för hur man undviker smittspridning på bästa sätt och för att ni ska ha ett tryggt möte. 

Vanliga frågor

Möten över 50 personer - vad gäller?

Det är en vanlig missuppfattning att möten och konferenser över 50 personer inte är tillåtna. Det stämmer inte. Slutna möten och konferenser som arrangeras av företag eller organisationer räknas inte som allmänna sammankomster och omfattas därför inte förbudet.

Vad menas med en allmän sammankomst?

En allmän sammankomst är tydligt definierad i lag, och avser exempelvis en demonstration, föreläsning, samling för religionsutövning, en teater, konsert eller en biografföreställning. För att en sammankomst skall ses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Kan ett möte eller konferens på en mötesanläggning räknas som en allmän sammankomst?

Nej, hotell- och mötesanläggningar omfattas inte av ordningslagen, utan istället av de trängselregler som Folkhälsomyndigheten beslutat om

Alltså att hålla avstånd till varandra, duka luftigare och att säkerställa så att det inte blir köbildning runt barer och bufféer. Alla seriösa mötesanläggningar har vidtagit nödvändiga åtgärder och många har gått mycket längre än så för att förhindra smittspridning. 


Så vad gör Sveriges mötesanläggningar mer konkret för att ta sitt ansvar och säkerställa trygga och smittofria mötesplatser?

Varje anläggning gör sina egna bedömningar och vidtar de åtgärder som de anser vara nödvändiga för att förhindra smittspridning. Riktlinjerna baseras på Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer enligt följande:

 • Markera avstånd på golvet för exempelvis köer.
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme i konferenslokalerna för att undvika trängsel och att människor sitter för nära varandra. Beroende på lokalens storlek och utformning kan det också vara nödvändigt att begränsa antalet gäster som vistas i lokalen samtidigt.
 • Erbjud gäster möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit.
 • Se till att personal, om det är möjligt, håller avstånd till varandra och regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit.
 • Utöka städrutiner i såväl allmänna utrymmen som hotellrum. Var extra noga med toaletter samt kontaktytor som ex. handtag, knoppar, strömbrytare, fjärrkontroller etc.
 • Informera personal och gäster om att den som vet att han eller hon är smittad eller som har symtom på covid-19 ska stanna hemma och undvika sociala kontakter.
 • Sätt upp information om förhindrande av smitta av covid-19 till personal, gäster och andra besökare. Informationen bör vara på erforderliga språk.
 • Ta fram rutiner för att hantera gäster som insjuknar på plats.
 • Håll dig uppdaterad och följ råd och instruktioner från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regionen och kommunen.

Är det okej att arrangera möten och konferenser med fler än 50 personer?

Ja, möten och konferenser för grupper större än 50 personer är tillåtna om de inte är fritt tillgängliga för allmänheten. Exempelvis får ett företag ha ett möte för sina 70 anställda eller fler. Naturligtvis gäller fortfarande rekommendationerna att tvätta händer och att tänka på social distans och att stanna hemma om man är sjuk.

Mer information om vad som gäller

 • Regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanar till ett eget ansvar och det är upp till varje företag att själva göra en riskbedömning. 
 • Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte ska komma till evenemanget.
 • Säkerställ god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Mer information om vilka regler och rekommendationer som gäller för konferenser från branschorganisationen Visita

Läs mer och håll dig uppdaterad om eventuellt nya direktiv på Folkhälsomyndigheten.

Källa: Folkhälsomyndighetens webbplats, folkhalsomyndigheten.se