Resegaranti

Travel Service har ställt panter till Kammarkollegiet som säkerhet enligt resegarantilagen. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.

Resegarantilagen gäller för paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en väsentlig del av arrangemanget och som inte direkt är knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil mm. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. 

Läs mer om resegarantier på Kammarkollegiets webbplats.