AAA - Högsta kreditbetyg

Travel Service innehar kreditbetyg AAA i Soliditets kreditvärderingssystem vilket är högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner kronor, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget kreditbetyg AA (god kreditvärdighet) eller A (kreditvärdig).

Övriga kreditbetyg är AN (nystartade företag där ingen negativ information finns), B (företag med nyckeltal under branschsnittet eller som har negativ information) och C (företag med stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang och revisorsanmärkning eller med nyckeltal långt under branschsnittet).