Viktigt vid resa till USA

Resenärer till USA måste ansöka om inresetillstånd, så kallat ESTA (Electronic System for Travel Authorization) senast 72 timmar före avresa. Det är passagerarens ansvar att ansöka och erhålla ett ESTA. Vid incheckning kontrolleras att du har ett godkänt ESTA från den information som avläses elektroniskt från passet. Om uppgifterna inte överensstämmer så nekas du inresa till USA. Läs mer och ansök på ESTA:s webbplats