Svartlistade flygbolag

Tack vare EU:s effektiva flygsäkerhetsnormer är flygtrafiksäkerheten i EU en av de bästa i världen. EU samarbetar med säkerhetsmyndigheter i medlemsländerna, andra länder och internationella luftfartsorganisationer för att höja säkerhetsnormerna i hela världen. Men vissa flygbolag uppfyller fortfarande inte centrala säkerhetskrav.

EU-kommissionen vill förbättra flygtrafiksäkerheten ännu mer i Europa. Därför har kommissionen i samråd med medlemsländernas flygsäkerhetsmyndigheter beslutat att förbjuda vissa flygbolag att bedriva verksamhet i det europeiska luftrummet. Det gäller flygbolag som har säkerhetsbrister och/eller som inte övervakas tillräckligt av myndigheterna i sina hemländer.

EU-kommissionen har uppdaterat en förteckning över de flygbolag som är belagda med verksamhetsförbud inom gemenskapen. För att se vilka flygbolag som är förbjudna i EU kan du ladda ner den fullständiga listan eller söka på EU-kommissionens webbplats.