Trygghet och säkerhet

Vi ställer krav på våra leverantörer för att minska smittspridningen av COVID-19 och kräver ett flertal åtgärder för framtida bokningar. Här kan du läsa mer om hur vi gör för att öka tryggheten för våra kunder.


Vi på Travel Service värnar om din personliga integritet. Vi kommer till exempel inte dela med oss av dina personuppgifter till någon annan än våra samarbetspartners där vi har avtal som garanterar att dina uppgifter är trygga. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför. 


Travel Service innehar högsta kreditvärdighet hos UC, UC GULD (Riskklass 5). Detta indikerar att Travel Service är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.


Travel Service innehar kreditbetyg AAA (Triple-A) i Soliditets kreditvärderingssystem vilket är högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner kronor, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget kreditbetyg AA (god kreditvärdighet) eller A (kreditvärdig).


Travel Service uppfyller säkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) genom att Travel Service använder sig av ett separat "betalfönster" hos den certifierade betalväxeln, DIBS. Kundens kortnummer hanteras därmed bara i en säker och certifierad miljö.


Travel Service är medlem i Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, SRF, vilket är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bland annat ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Här utöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig erfarenhet och utbildning.


Travel Service webbplats använder cookies för att samla in information om användningen av webbplatsen. Detta för att kunna optimera innehållet på webbplatsen och göra den mer användarvänlig för alla. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Den består endast av text, gör ingen skada på din dator, tar praktsikt taget ingen plats och kan inte innehålla virus.

Det finns två typer av cookies, permanent- och sessionscookie. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorn minne under tiden besökaren är inne på webbsidan. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.


Travel Service har ställt panter till Kammarkollegiet som säkerhet enligt resegarantilagen. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.


International Air Transport Association, IATA, är en internationell branschorganisation för flygbolag, vars främsta syfte är att representera medlemmarna vilket är flygbolagen och att verka för pålitliga och säkra flygtransporter av såväl passagerare som gods. En auktoriserad IATA-agent erhåller ett licensnummer och får ställa ut biljetter för resa med de IATA-anslutna flygbolagen. Travel Service har IATA-licensnummer 80 2105 2-4 och har varit auktoriserad IATA-agent sedan företaget startade 1991.


Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation och Travel Service är en av över 2700 medlemsföretag som tillsammans med organisationen arbetar för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.


Travel Service ingår i Travel Support, Sveriges ledande samarbetsorganisation för fristående reseföretag. Över 100 reseföretag är anslutna till Travel Support, vilket ger oss möjlighet att utnyttja de stordriftsfördelar som Travel Supports inköp och leverantörsavtal erbjuder.